romise that our offer will be almost impossible to be refused

Servicii Securitatea Muncii

Consultanta privind implementarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca OHSAS 18001:1999

OHSAS 18001 precizeaza cerintele pentru un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale in munca (SSM), pentru ca organizatia sa-si poata gestiona riscurile SSO SSM si sa-si imbunatatesca performantele.

Implementarea pe termen lung a bunelor practici in materie de securitate, sanatate si mediu a muncii, la toate nivelurile unei organizatii, adica implementarea continua a unei culturi organizationale in domeniul muncii reprezinta singura modalitate de crestere a productivitatii muncii in conditiile reducerii costurilor asociate asigurarii unui nivel corespunzator de securitate si sanatate in munca.

Implementarea si managementul sistemului

Certificarea unui sistem de gestiune a sigurantei la locul de munca se realizeaza pe baza documentatiei urmatoare:

- Manualul sigurantei la locul de munca;
- Procedurile organizatiei;
- Instructiuni pentru locul de munca;
- Inregistrarile referitoare la sistem
- Sa implementeze, mentina si imbunatateasca un sistem de management SSM;
- Sa se asigure de conformitatea cu propria politica SSM declarata;
- Sa demonstreze conformitatea;
- Sa asigure respectarea legilor si reglementarilor referitoare la SSM;
- Sa obtina certificarea sistemului sau de management SSM de catre un organism extern acreditat.

 

Controlul managerial
Compania trebuie sa reexamineze periodic sistemul, facând posibila astfel implementarea unor actiuni de imbunatatire continua in conformitate cu cerintele legale.