CONSULTING ENTERPRICES

 

 

 

DOMENII DE ACTIVITATE SI COMPETENTA

 

INDUSTRIA ALIMENTARA

INDUSTRIA ALIMENTATIEI PUBLICE

INDUSTRIA TURISMULUI

INDUSTRIA FARMACEUTICA

 

 

- Servicii complete de proiectare specifica

- Consultanta si Consiliere legislativa in conformitate cu directivele europene

- Elaborarea documentatiilor tehnice si obtinerea de avize / autorizatii / acord de functionare

- Consultanta amenajări interioare şi exterioare – configurare flux tehnologic

- Consultanţă Ón construcţii si achizitii de materiale si tehnologie aplicabila activitatii

- Servicii de implementare a soluţiilor tehnice noi, raportat la infrastructura

- Consultanţă in tehnologia cresterii animalelor si productiei agricole, procesarii materiilor prime, depozitarii si fabricarii produselor alimentare in lantul agro-alimentar.

- Implementarea sistemelor de siguranta alimentelor pe principii H.A.C.C.P

- Consultanta si verificari conformitate catre furnizori/beneficiar, Inspectie si Control calitate servicii/produse

  

 

ELABORAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICE

 - Faze de Proiect: C.U, P.U.Z, P.U.D, P.A.C, A.C, Avize: Electrica, RadeT, ApaNova, DistriGaz, Mediu, Pompieri, Romtelecom,  Sanitar, M. Culturii, S.R.I, R.A.T.B, etc.

Aviz / Autorizatii / Acord: A.N.S.V.S.A – Comert Intracomunitar, D.S.V.S.A – Sanitar - Veterinara, A.P.M – Protectia Mediului, D.S.P –Sanatate Publica, I.G.S.U - Pompieri, Primarii, Licente Fabricatie - M.A.P.D.R, Clasificarea turistica a unitatilor de cazare si alimentatie, etc.

 

- Servicii Integrate: Reinoire Aviz / Autorizatii - documentatii tehnice, Accept Evacuare ApaNova – Gospodarirea Apelor - altele, Studii de Impact Mediu, Programe Modernizare / Restructurare - Flux tehnologic, Studii determinare Termen valabilitate produse alimentare, Masuratori / determinari  specifice ( aer, apa, zgomot, prod. alimentare, poluare ), Programe Autocontrol H.A.C.C.P – siguranta alimentelor, Anchete interne determinare veriditate reclamatii/sesizari, Audituri -  I.F.S, B.R.C - verificari conformitate catre furnizori/beneficiar, Inspectie si Control calitate servicii/produse.

 

 

ACTIVITATI INCADRATE IN DOMENIUL DE INTERES

- Unitati autorizate pentru comert comunitar:

- Ferme - Unitati de carantina, Abatoare - pe specii, Unitati de Procesare - Carne, Carne Preparata, Mezelarii, Conserve si Semiconserve, Transare carne, Procesare peste si produse din pescuit, Lapte, Oua, Miere. Unitati de Depozitare a produselor Alimentare cu  regim termic, Centre de Reambalare si Ambalare.

 

 Unitati inregistrate pentru comert la nivel national:

- Fabrici unitati/productie, produse alimentare de origine nonanimala: Mori, Statii sortare, Panificatie, Patiserie, Bauturi, Dulciuri, Vegetale, Gogoserie, Patiserie. Segmentul de ambalaje, etichete, cerneala alimentara.

- Unitati productie, produse alimentare de origine animala: Carmangerie, Macelarie, Lapte si produse din lapte, Oua, Peste si produse din pescuit, Magazin alimentar, Hypermarket/Supermarket, Restaurant, Pizzerie, Fast-Food, Catering, Laborator Cofetarie-Patiserie, Cafenele, Snack-Bar.

 

                                             

INDUSTRIA ALIMENTARA

– Segmentul Produselor Alimentare de origine Animala - Evaluarea amplasamentului, Proiectarea Unitatii de Crestere a animalelor, Abatorizarii, Procesarea, Ambalarea si Depozitarea produselor alimentare eligibile, Trasarea Fluxului Tehnologic, Consultanta permanenta in desfasurarea lucrarilor de construire specifice, Consultanta si Consiliere in achizitii de utilaje si dotari aferente, Elaborarea documentatiilor tehnice si Obtinerea Avizelor si Autorizatiilor specifice activitatii. Consultanta in fabricarea produselor alimentare destinate consumului uman, determinarea termenelor de valabilitate.

– Segmentul Produselor Alimentare de origine Nonanimala - Evaluarea amplasamentului, Proiectarea Unitatii de Procesare a produselor Cerealiere. Proiectarea sectiilor de Fabricatie a  bauturilor, dulciurilor si semipreparatelor. Trasarea Fluxului Tehnologic, Consultanta permanenta in desfasurarea lucrarilor de construire specifice, Consultanta si Consiliere in achizitii de utilaje si dotari aferente, Elaborarea documentatiilor tehnice si Obtinerea Avizelor si Autorizatiilor specifice activitatii. Consultanta in fabricarea produselor alimentare destinate consumului uman, determinarea termenelor de valabilitate.

 

 

INDUSTRIA ALIMENTATIEI PUBLICE

 - Evaluarea amplasamentului, Proiectarea Unitatii de Alimentatie Publica sau Colectiva, raportata la activitatea specifica desfasurata, de fabricatie a preparatelor culinare, inclusiv Transportul si Distributia, Consultanta permanenta in desfasurarea lucrarilor de construire, amenajare specifice, Consultanta si Consiliere in achizitii de utilaje si dotari aferente, Elaborarea documentatiilor tehnice si Obtinerea Avizelor si Autorizatiilor specifice activitatii. Consultanta in fabricarea produselor alimentare destinate consumului uman, determinarea termenelor de valabilitate.

 

 

INDUSTRIA TURISMULUI

- Evaluarea amplasamentului, Proiectarea Unitatii de Cazare raportatat la tema de proiect si clasificarea turistica, Consultanta permanenta in desfasurarea lucrarilor de construire specifice, Consultanta si Consiliere in achizitii de utilaje si dotari aferente, Elaborarea documentatiilor tehnice si Obtinerea Avizelor si Autorizatiilor specifice activitatii.

 

 

INDUSTRIA FARMACEUTICA

 – Proiectarea de sectii in sistem G.M.P, consultanta achizitii utilaje si dotari, Elaborarea documentatiilor tehnice si Obtinerea Avizelor si Autorizatiilor specifice activitatii.

 

 

CONSULTING ENTERPRICES a dezvoltat un sistem propriu de Certificare H.A.C.C.P  a Óntreprinderilor active in lantul alimentar, acesta se face pe bază de criterii ştiinţifice, care asigură auditarea Óntreprinderilor pe domenii, tipuri de activitati, pe clase de impact asupra sanatatii umane şi competenţă Ón activitatea de procesare a materiilor prime ce sunt destinate consumului uman, productia produselor alimentare in conditii de igiena si utilizarea tehnologiilor adecvate in raport cu specificatiile tehnice de fabricatie, audit de conformitate si consultanţă generală, servicii specializate Ón domeniul legislativ sanitar-veterinar, inclusiv Implementarea Ghidurilor de Bune Practici in Executie ( G.M.P )si Igiena ( G.H.P ) pe Principii H.A.C.C.P in conformitate cu standardele de Siguranta Alimentara Codex Alimentarius,  cu legislatia specifica in vigoare, comunitara si nationala.
Sistemul de Certificare sub sigla proprie, are Ón vedere asigurarea accesului la Certificare a tuturor operatorilor activi in domeniul alimentar, nediscriminatoriu, Ón aceleaşi condiţii financiare şi asigură imparţialitatea şi obiectivitatea sa, indiferent de mărimea acestora.

 


 

                                      GARANTAM OBTINEREA AUTORIZATIILOR DE FUNCTIONARE !