romise that our offer will be almost impossible to be refused

Servicii Mediu

Consultanta privind implementarea sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001: 2004

Standardul SR EN ISO 14001 acopera o paleta de 5 directii de actiune:
1. Sisteme de management de mediu
2. Audit de mediu
3. Evaluarea protectiei comunitatilor umane fata de activitatile industriale cu impact negativ
4. Clasificarea din punctul de vedere al politicii de mediu
5. Evaluarea ciclurilor de viata ale produselor si serviciilor

Standardul ISO 14001:1996 prezinta cerintele referitoare la elaborarea, implementarea, mentinerea si evaluarea unui sistem de management de mediu, in scopul certificarii si / sau autodeclararii. Un asemenea sistem va permite unei organizatii sa-si stabileasca politica si obiectivele sale de mediu, introducerea si mentinerea sub control a impactului proceselor sale asupra mediului, vizand imbunatatirea continua a performantei de mediu in conformitate cu legislatia si reglementarile nationale si internationale in vigoare.

SR EN ISO 14001:2005 este un standard de larga recunoastere internationala care contine cerinte obligatorii referitoare la respectarea legislatiei sau altor reglementari de mediu aplicabile si reprezinta standardul de referinta pentru implementarea unui sistem de managementul mediului propus de specialistii forului international de standardizare .Si toate acestea in vederea sprijinirii organizatiilor interesate in atingerea obiectivelor referitoare la mediu si a celor economice, dar si aspecte de ordin strategic si concurential, prin sustinerea protectiei mediului si a prevenirii poluarii.

Scopul general al acestui Standard International este de a sustine protectia mediului si de a prevenii poluarea, in echilibru cu necesitatile socio-economice. Avantajele implementarii Sistemului de Management de Mediu aduce beneficii in ceea ce priveste:

Efectuarea autoevaluarii si autodeclararea conformitatii cu prezentul standard.
Certificarea/inregistrarea sistemului sau de management de mediu de catre un organism independent/exterior
Imaginea firmei
Managementul tehnic si economic al problemelor de mediu
Planificarea investitiilor
Prevenirea accidentelor
Accesul la imprumuturi bancare
Relatiile cu companiile de asigurare
Atingrea si demonstrarea unor performante de mediu reale partilor interesate
Competitivitatea pe piata internationala
Profit dintr-o oferta de produse "verzi"