romise that our offer will be almost impossible to be refused

Servicii HACCP

Consultanta privind implementarea sistemului de management HACCP/ISO 22000

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - analiza riscurilor si puncte critice de control) este un sistem preventiv de control referitor la siguranta produselor alimentare.

HACCP are ca motto: "Sa faci totul bine de prima data si tot mereu dupa aceea si vei avea un produs final sigur pentru consum".

Principiile HACCP sunt aplicabile tuturor sectoarelor producatoare de alimente si bauturi, distributiei, comertului si serviciilor din alimentatia publica.

Legislatia europeana si internationala privind productia de alimente prevede aplicarea in toate unitatile implicate in productia, transportul, depozitarea si servirea alimentelor, a principiilor unui sistem de asigurare a calitatii igienice bazat pe evaluarea si prevenirea riscurilor.

Documente de referinta:

Directiva Consiliului Comunitatii Europene nr. 93/43/EEC/14.06.1993 privind igiena produselor alimentare
Hotararea Guvernului nr. 1198 privind normele de igiena pentru produsele alimentare (MO nr. 866/02.12.2002)

Standardul ISO 22000 are trei parti:

- Cerinte pentru bune practici de productie
- Cerinte pentru HACCP in concordanta cu principiile HACCP ale Codex Alimentarius
- Cerinte pentru sistemul de management.

Sistemul HACCP nu poate functiona singur.
El este legat de stabilirea in prealabil a regulilor de buna practica privind urmatoarele:

- Constructia
- Flux tehnologic
- Amplasarea utilajelor
- Procesul tehnologic
- Diagrama de flux
- Personalul
- Curatenia si dezinfectia
- Combaterea daunatorilor
- Materiile prime si auxiliare folosite, inclusiv apa
- Trasabilitatea produsului
- Transportul

Avantajele implementarii sistemului HACCP sunt:

- Garantarea calitatii igienice a produselor (siguranta alimentelor),
- Contributia la reducerea rebuturilor si reclamatiilor clientilor
- Prelungirea duratei de valabilitate a produselor,
- Presterea increderii clientilor si salariatilor in companie, in capacitatea acesteia de a realiza Exclusiv produse de calitate, in mod constant
- Modalitatea de a rezista concurentei,
- Contributia la imbunatatirea imaginii firmei si credibilitatii pe pietele internationale, cat si fata de eventualii investitori.