romise that our offer will be almost impossible to be refused

Servicii Calitate

Consultanta privind implementarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001: 2001

Castigarea increderii in furnizor, devenita o cerinta din ce in ce mai stringenta odata cu cresterea complexitatii produselor si a riscurilor asociate utilizarii acestora, a condus la aparitia standardelor ISO.

Se adreseaza tuturor companiilor ce doresc sa-si imbunatateasca performanta si competitivitatea pe piata nationala si internationala.
Acest standard este util organizatiilor ce trebuie sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse sau servicii care sa indeplineasca atat cerintele clientilor cat si cerintele legale si de reglementare aplicabile.

Beneficii :

- Cresterea nivelului de satisfactie a clientilor si tuturor partenerilor
- Stabilirea un proces continuu de imbunatatire in cadrul organizatiei
- De ordin intern: se asigura aplicarea sistemului de management al calitatii in mod permanent;
- De ordin extern: cresterea increderii clientilor, imbunatatirea imaginii, imbunatatirea pozitiei pe piata, identificarea unor instrumente eficiente de marketing, etc.

SR EN ISO 9001: 2001 este un standard ce stabileste cerintele pentru un sistem de management al calitatii, care prevede:

- Identificarea proceselor desfasurate, a modului de desfasurare si a legaturilor dintre ele (procese de management, de asigurare a resurselor, de realizare a serviciilor si de monitorizare);
- Documentarea Sistemului de Management al Calitatii prin Manualul Calitatii, proceduri de sistem, proceduri si instructiuni de lucru;
- Stabilirea modului de elaborare, verificare, aprobare a documentelor si nivelele de responsabilitate implicate, precum si a regulilor de difuzare si retragere a documentelor;
- Stabilirea regulilor de efectuare a modificarilor in documente si date;
Stabilirea regulilor privind documentele externe;
- Cerinte referitoare la identificarea, pastrarea, protectia, retragerea si arhivarea inregistrarilor calitatii, a caror mentinere demonstreaza functionarea Sistemului de Management al Calitatii.

Responsabilitatea managementului presupune:

- Definirea politicii conducerii privind calitatea, obiectivele si tintele de atins;
- Orientarea politicii organizatiei catre client, in scopul satisfacerii cerintelor acestuia;
- Organizarea functionala cu responsabilitati pe nivele ierarhice bine definite;
- Definirea functiilor specifice de supraveghere a Sistemului de Management al Calitatii;
- Definirea proceselor de comunicare in interiorul organizatiei;
- Analiza periodica a functionarii Sistemului de Management al Calitatii.
- Angajatii de la toate nivelurile reprezinta elementul central al unei organizatii si implicarea lor totala permite ca abilitatile lor sa fie valorificate pentru maximizarea beneficiilor oraganizatiei

Managementul resurselor presupune:

- Asigurarea resurselor necesare mentinerii si imbunatatirii Sistemului de Management al Calitatii;
- Definirea modului in care este asigurata selectia, instruirea si evaluarea personalului;
- Asigurarea infrastructurii necesare activitatii (spatii de lucru si utilitati, dotari cu utilaje, tehnica de calcul, mijloace de transport si comunicatii);
- Asigurarea unui mediu de lucru adecvat desfasurarii activitatii in bune conditii.

Realizarea produselor si serviciilor presupune:

Ca obiectiv permanent al organizatiei , va fi posibila numai prin imbunatatirea continua a proceselor organizatiei, din fiecare etapa a ciclului de viata al produsului/serviciului, incepand cu studiile de marketing pentru identificarea cerintelor clientilor si pana la asigurarea utilizarii corespunzatoare a produselor/serviciilor.Rolul esential va reveni angajatilor care trebuie sa se preocupe permanent de imbunatatirea activitatilor pe care le desfasoara.
Dcumentarea activitatilor specifice prin proceduri si instructiuni de lucru;
Focalizarea asupra proceselor desfasurate in legatura cu clientul si comunicarea cu acesta, pentru Determinarea exacta a cerintelor sale in cadrul analizei contractului sau a cererii de oferta;
Planificarea activitatilor de proiectare si dezvoltare, cu stabilirea etapelor, a punctelor in care se face analiza, Verificarea si validarea proiectului, precum si stabilirea functiilor implicate;
Stabilirea datelor de intrare si a datelor de iesire ale proiectului;
Stabilirea modului in care se fac modificari in cadrul proiectului;
Definirea modului in care decurge procesul de aprovizionare si stabilirea exacta a calitatii optime si a Caracteristicilor produselor si serviciilor aprovizionate;
Efectuarea aprovizionarii numai de la furnizori evaluati, care demonstreaza seriozitate si capabilitate;
Verificarea produselor si serviciilor aprovizionate;
Verificarea si tinerea sub control a mijloacelor de masurare si monitorizare;
Validarea proceselor de productie, inclusiv a echipamentelor si a calificarii personalului;
Asigurarea identificarii si trasabilitatii produselor si serviciilor;
Definirea modului in care se face manipularea, ambalarea, depozitarea, conservarea si livrarea produselor

Monitorizare, analiza si imbunatatire presupune:

Stabilirea tipurilor de verificari, punctele in fluxurile de activitati in care acestea se fac si functiile responsabile;
Stabilirea si implementarea unor modalitati de masurare a gradului de satisfactie al clientului;
Planificarea si realizarea actiunilor de audit intern asupra Sistemului de Management al Calitatii;
Monitorizarea permanenta a fluxurilor de lucru si a calitatii produselor si serviciilor;
Identificarea neconformitatilor, stabilirea cauzelor care le-au generat si a actiunilor corective, cu termene si responsabilitati, pentru eliminarea acestora;
Analiza datelor privind satisfactia clientului (inclusiv reclamatiile), conformitatea serviciilor, Evaluarea subcontractantilor, pentru identificarea cailor de imbunatatire;
Determinarea si aplicarea actiunilor corective si preventive necesare perfectionarii Sistemului